Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2016-08-18

Sammanträde 2016-08-18

Datum
Klockan
Plats

2 Visning av filmer om barnkonventionen samt yrken i kommunen, gjorda av sommarjobbare 2016.

3 Planering av Framtidsdagar för alla elever i åk 7, 8-9 november 2016.

4 Förstudie med kommunen Lichinga i Mocambique - information om deras besök i Ljungby, 11-16 september.

5 Resultat av SCBs medborgarundersökning 2016 avseende Nöjd-Inflytande-Index.

6 Demokratisera budgetprocessen.

7 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning