Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2016-10-13

Sammanträde 2016-10-13

Datum
Klockan
Plats

2 Marknadsföring av demokratifrågorna.

4 Uppföljning av förstudien med Lichinga, Mocambique.

5 Sammanträdesdagar 2017 för demokratiberedningen.

6 Uppföljning av medborgardialog.

7 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning