Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2017-10-12

Sammanträde 2017-10-12

Datum
Klockan
13:30
Plats
Bolmen

2 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (informationsärende).

3 Representativ förtroendemannakår (informationsärende).

4 Förslag till revidering av reglementen för de fyra råden (diskussionsärende).

5 Demokratiberedningens sammanträdesdagar 2018 (Db).

6 Inkallande av presidier till frågestund i kommunfullmäktige (diskussionsärende).

7 Demokratievent för unga 2018.

8 Framtidsdagarna 2017 (diskussionsärende).

9 Uppföljning av utbildningen om hot och hat mot förtroendevalda

9 oktober (diskussionsärende).

10 Redovisning av planerna för eventet "Välkommen till kommunhuset" 21 oktober (informationsärende).

11 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning