Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2019-03-06

Sammanträde 2019-03-06

Datum
Klockan
Plats

2 Yttrande över ansökningar om partistöd (Kf).

3 Yttrande över motion om allmänhetens frågestund i fullmäktige (Kf).

4 Planering av Framtidsdagar för högstadiet och gymnasiet hösten 2019.

6 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.

7 Föreläsning om EU inför EP-valet på gymnasiet (uppföljningsärende).

8 Medborgardialog med unga vuxna (diskussionsärende).

9 Ljungby kommuns utveckling av medborgares möjligheter till insyn och påverkan sedan 2004 (informationsärende).

10 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (277 kb)

§8 Föregående protokoll

§9 Yttrande över ansökningar om partistöd

§10 Yttrande över motion om allmänhetens frågestund i fullmäktige

§11 Planering av Framtidsdagar för högstadiet och gymnasiet hösten 2019

§12 Uppföljning av E-förslag

§13 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

§14 Föreläsning om EU inför EU-valet på gymnasiet

§15 Medborgardialog med unga vuxna

§16 Information om Ljungby kommuns utveckling av medborgares möjligheter till insyn och påverkan sedan 2004