Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2015-03-30

Sammanträde 2015-03-30

Datum
Klockan
15:00
Plats
Tingssalen

2 Beslut om kontaktperson till ungdomsrådet.

3 Kort möte med gruppledarna efter fullmäktiges sammanträden?

4 Rapport från SKLs nätverksträff för förtroendevalda - medborgardialog.

5 Medborgarförslag vs e-förslag.

7 Rapport och diskussion om eventuellt samarbete i demokratifrågor med kommun i Mocambique.

9 Nästa sammanträde: fredagen den 24 april kl. 14.00 i sammanträdesrum Bolmen.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (131 kb)

§3 Kontaktpolitiker till ungdomsrådet

§4 Möte efter fullmäktiges sammanträden

§5 Medborgarförslag och e-förslag

§6 Demokratidag för sjuorna

§7 Eventuellt samarbete med kommun i Mocambique