Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2015-04-24

Sammanträde 2015-04-24

Datum
Klockan
14:00
Plats
Kommunhuset, Kösen

2 Planerade medborgardialoger 2015. - Ing-Marie Byström

4 Yttrande på motion om information och kommunikation på kommunens webbplats.

5 Rapport från SKLs demokratidag. - P Johansson, S Willforss

6 SKLs e-utbildning i medborgardialog, del 1.

8 Nästa sammanträde: torsdagen den 20 augusti kl 14-16 i sammanträdesrum Bolmen.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (133 kb)

§10 Planerade medborgardialoger 2015

§11 Demokratidag för sjuor

§12 Yttrande på motion om information och kommunikation på kommunens webbplats

§13 Informationsärenden