Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2016-05-26

Sammanträde 2016-05-26

Datum
Klockan
Plats

2 Uppföljning av resan till Lichinga, Mocambique, som en del i förstudien och information om återbesöket i september (informationsärende).

3 Svar på motion om att demokratisera presidieberedningen i styrelser och nämnder (Kf).

4 Svar på remiss av betänkandet Låt fler forma framtiden (Ks).

6 Ljungbydagarna (diskussionsärende).

7 Redovisning av antal användare av olika verktyg för medborgardialog (informationsärende).

8 Flytt av sammanträde i oktober (Db).

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (274 kb)

§14 Svar på motion om att demokratisera presidieberedningen i styrelser och nämnder

§15 Svar på remiss av betänkandet Låt fler forma framtiden

§16 Flytt av sammanträde i oktober

§17 Informationsärenden