Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2016-12-01

Sammanträde 2016-12-01

Datum
Klockan
Plats

2 Information om Region Kronobergs demokratiprojekt med kommun i Sydafrika.

3 Diskussion om hur vi kan föra fram demokratifrågor i kommunen.

4 Medborgardialog under framtagandet av ny översiktsplan.

5 Uppföljning av medborgardialog om kvarteret Aspebacken.

6 Uppföljning av framtidsdagarna.

7 Uppföljning av förstudien med Lichinga, Mocambique.

8 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning