Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2017-01-17

Sammanträde 2017-01-17

Datum
Klockan
13:00
Plats

2 Medborgardialog inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet (informationsärende).

3 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (yttrande till Ksau).

4 Planering inför besöket av politiker från Region Kronoberg och deras projektpartner i Sydafrika den 8 februari (diskussionsärende).

5 Delaktighet och inflytande i samhället - nytt målområde i förslaget till reviderad länsgemensam folkhälsopolicy (informationsärende).

6 Slutredovisning till ICLD av förstudien med Lichinga, Mocambique (informationsärende).

7 Uppföljning av beslutet om Öppet Hus i kommunhuset (informationsärende).

8 Representativ förtroendemannakår (diskussionsärende).

9 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning

§1 Fastställande av dagordning

§2 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

§3 Informationsärenden