Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2017-03-09

Sammanträde 2017-03-09

Datum
Klockan
13:00
Plats

1 Medborgardialog inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet (informationsärende). - Nils-Göran Jonasson

3 Utbetalning av partistöd (Kf). - Eva-Marie

4 Svar på motion om enkel fråga (Kf).

5 Slutredovisning till ICLD av förstudien med Lichinga, Mocambique (informationsärende). - Eva-Marie

6 Representativ förtroendemannakår (diskussionsärende) - Jennie Granath, Eva-Marie

7 Utbildning om hot och hat mot förtroendevalda (diskussionsärende).

8 God ton i fullmäktige (informationsärende).

9 Uppföljning av besöket från Sydafrika (informationsärende).

10 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning