Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2017-12-06

Sammanträde 2017-12-06

Datum
Klockan
Plats

2 Medborgardialog kring översiktsplanen (informationsärende). Redovisning av kommunikationsplan för marknadsföring av demokratifrågorna.

3 Information om metoder för medborgardialog (informationsärende). Ansökan om medel från MUCF till projekt för att öka valdetagandet hos förstagångsväljare (informationsärende).

4 Uppföljning av Framtidsdagarna 2017.

6 Skolinformation inför valet 2018.

7 Uppföljning av utbildningen om hot och hat mot förtroendevalda den 9 oktober 2017.

8 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning