Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2018-01-17

Sammanträde 2018-01-17

Datum
Klockan
14:00
Plats

2 Frågor och aktiviteter under 2018:

3 Förslag till kanaler och aktiviteter för insyn och påverkan som ska marknadsföras under 2018.

6 Skolinformation inför valet.

7 Aktiviteter för att öka valdeltagandet bland förstagångsväljare.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (269 kb)

§1 Marknadsföring av möjligheter till insyn och påverkan

§2 Fake news/fejknyheter

§3 Framtidsdagar för gymnasiet

§4 Information i skolor inför valet

§5 Aktiviteter för att öka valdeltagandet bland unga och utrikesfödda