Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2018-03-07

Sammanträde 2018-03-07

Datum
Klockan
14:00
Plats

2 Ansökningar om partistöd (Ks/Kf).

3 Uppföljning av beslut om marknadsföring av demokratifrågorna (Db).

4 Uppföljning av ÖP-gruppens dialogturné i kommunen (Db).

5 Uppföljning av information i skolor inför valet (Db).

6 Uppföljning av aktiviteter för att öka valdeltagandet bland unga och utrikesfödda (Db).

7 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning