Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2018-05-16

Sammanträde 2018-05-16

Datum
Klockan
14:00
Plats

2 Information om medborgardialogerna kring framtagandet av ny översiktsplan (informationsärende).

3 Utökande av antal sammanträden med kommunfullmäktige från 10 till 11 (beredningsärende).

4 Informationsfolder till nya förtroendevalda (beslutsärende).

5 Aktiviteter för att öka valdeltagandet:

a. Informationsaktivitet tillsammans med Ljungbybostäder i bostadsområdena Uven och Stenbacken (beslutsärende). b. Debatter på Sunnerbogymnasiet (informationsärende). c. Premiär av filmen om vikten av att rösta (informationsärende).

6 WebbTV-sändningar via lokalradion med mötestjänst (informationsärende).

7 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (277 kb)

§9 Återinförande av 11 sammanträden i kommunfullmäktige

§10 Informationsfolder till nya förtroendevalda

§11 Informationsaktivitet tillsammans med Ljungbybostäder i bostadsområdena Uven och Stenbacken

§12 Informationsärenden