Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2018-08-23

Sammanträde 2018-08-23

Datum
Klockan
14:00
Plats

2 Förslag till informationsbroschyr till nya politiker (beslutsärende). Sammanställning av yttranden över remiss av nya riktlinjer för de fyra råden (Kf).

3 Fråga från tillgänglighetsrådet om politikers medverkan vid "Så funkar vi"-dagen.

4 Fråga från tillgänglighetsrådet om allmänpolitisk debatt om tillgänglighetsfrågor.

5 Svar på interpellationer i fullmäktiges protokoll.

6 Uppföljning av aktivitet i kvarteret Uven för att höja valdeltagandet.

7 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning

§13 Handbok till nya politiker

§14 Sammanställning av yttranden över remiss av nya riktlinjer för de fyra råden

§15 Frågor från tillgänglighetsrådet

§16 Svar på interpellationer i fullmäktiges protokoll

§17 Uppföljning av aktivitet i kvarteret Uven för att höja valdeltagandet