Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2018-10-17

Sammanträde 2018-10-17

Datum
Klockan
14:00
Plats

2 Framtidsdagar för gymnasiet.

3 Uppföljning av demokratifrågorna.

4 Svar på medborgarförslag, e-förslag och synpunkter.

6 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (269 kb)

§18 Föregående protokoll

§19 Framtidsdagar för gymnasiet

§20 Uppföljning av demokratifrågorna

§21 Svar på medborgarförslag, e-förslag och synpunkter