Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2018-12-12

Sammanträde 2018-12-12

Datum
Klockan
14:00
Plats

2 Antalet förstagångsväljare 2018 (informationsärende).

3 Sammanträdesdagar 2019 (beslutsärende).

4 Sammanfattning av demokratiberedningens arbete under mandatperioden (informationsärende).

5 Revidering av fullmäktiges arbetsordning (diskussionsärende).

§23 Föregående protokoll

§26 Sammanfattning av demokratiberedningens arbete under mandatperioden

§27 Revidering av fullmäktiges arbetsordning