Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-03-30

Sammanträde 2010-03-30

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Anders Bondeson och Irené Svensson, ersättare Christer Henriksson, tid och plats för justering: tisdagen den 6 april 2010 kl. 15.30 på kommunledningskontoret.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Tilläggsbudgetering investeringar 2010.

7 Borgensansökan - Bolmstad Hamnförening.

8 Detaljplan för Replösa Björket i Ljungby stad. Beslut om antagande.

9 Uppdatering av Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor.

10 Förslag att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun.

11 Nya avgifter för ansökan och tillsyn av alkoholtillstånd.

12 Föreningsbidrag för barn 0-6 år. Svar på motion.