Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2019-03-25

Sammanträde 2019-03-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 Information från de kommunala bolagen Ljungby Holding AB, Ljungby Utveckling AB och Ljungbybostäder AB.

2 Information om revisionsgranskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete.

3 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

7 Svar på interpellation om hur kommunen jobbar för att få ner sjuktalen.

8 Svar på interpellation om hur Ljungby kommun påverkas av Arbetsförmedlingens varsel.

9 Svar på motion om resursskola.

11 Ansökan om partistöd 2019.

12 Fyllnadsval - nämndeman (KD).

13 Godkännande av avsägelse - ersättare i kommunfullmäktige (V).

§29 Informationsärenden

§30 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§32 Inlämnande av motioner och interpellationer

§33 Inlämnande av medborgarförslag

§34 Svar på interpellation om hur kommunen jobbar för att få ner sjuktalen

§35 Svar på interpellation om hur Ljungby kommun påverkas av Arbetsförmedlingens varsel

§36 Svar på motion om resursskola

§38 Ansökan om partistöd 2019

§39 Fyllnadsval ­ nämndeman

§40 Godkännande av avsägelse ­ ersättare i kommunfullmäktige