Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-11-26

Sammanträde 2013-11-26

Datum
Klockan
Plats

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Tryggve Svensson och Pia Johansson, ersättare Janewert Johansson, tid och plats för justering: måndagen den 2 december 2013 kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Information om verksamheten i de kommunala bolagen.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

7 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning för införande av e-förslag.

8 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2014.

9 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2014.

10 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2014.

11 Samordna datum för kommunfullmäktiges sammanträden med landstingsfullmäktiges sammanträden inför 2014. Svar på motion.

12 Förslag till arbetsmarknadsåtgärder. Svar på motion.

13 Införande av en avgiftsfri skola. Svar på motion.

14 Beslut om medlemskap i nätverket Energy cities.

15 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.

17 Valärende - S. Karlsson.

18 Meddelande.

Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefon 0372-78 91 16, som kallar in ersättare. Föreslagna justerare som inte har möjlighet att närvara vid den föreslagna justeringstiden ombeds meddela kommunledningskontoret, så att nya förslag på justerare kan tas fram innan sammanträdet. Stefan Willforss, ordförande LJUNGBY KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (87 kb)

§130 Inlämnande av motioner och interpellationer

§131 Inlämnande av medborgarförslag

§132 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning för införande av e-förslag

§133 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2014

§134 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2014

§135 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2014

§136 Samordna datum för kommunfullmäktiges sammanträden med landstingsfullmäktiges sammanträden inför 2014 Svar på motion.

§137 Arbetsmarknadsåtgärder Svar på motion.

§138 Inför en avgiftsfri skola Svar på motion.

§139 Beslut om medlemskap i nätverket Energy cities

§140 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

§141 Skattesats för 2014

§142 Valärende - S Karlsson