Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-02-24

Sammanträde 2014-02-24

Datum
Klockan
17.30
Plats
Tingshuset, Storgatan 26, Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Matija Rafaj och Karl-Gustaf Sundgren, ersättare Lars Nordqvist, tid och plats för justering: måndagen den 3 mars kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Information om bildandet av Region Kronoberg.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

7 Ändring av bolagsordning för Ljungby kommuns bolag.

8 Bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Svar på motion.

9 Utbildning i offentlig upphandling. Svar på motion.

10 Centrumplan. Beslut om tilläggsbudgetering.

Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefon 0372-78 91 17, som kallar in ersättare. Föreslagna justerare som inte har möjlighet att närvara vid den föreslagna justeringstiden ombeds meddela kommunledningskontoret, så att nya förslag på justerare kan tas fram innan sammanträdet. Stefan Willforss Ordförande LJUNGBY KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (215 kb)

§15 Inlämnande av motioner och interpellationer

§16 Inlämnande av medborgarförslag

§17 Ändring av bolagsordning för Ljungby kommuns bolag

§18 Bekämpa den ekonomiska brottsligheten Svar på motion.

§19 Genomför utbildning i offentlig upphandling för politikerna Svar på motion.

§20 Centrumplan ­ beslut om tilläggsbudgetering