Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-12-15

Sammanträde 2014-12-15

Datum
Klockan
17.30
Plats
Tingshuset, Storgatan 26, Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Jan Lorentzson och Emma Johansson, ersättare Kerstin Wiréhn, tid och plats för justering: torsdagen den 18 december kl. 15.30 på kansliavdelningen.

3 Klimatanpassning av Ljungby stad mot översvämningar, prisat kandidatarbete av Sofie Frankzén.

4 Information om Livsmedelsstrategi Kronoberg, av Kicki Svensson, regionchef LRF Sydost.

5 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

6 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Inlämnande av medborgarförslag.

8 Svar på motion om ekologisk mat.

9 Svar på motion angående en offentlig toalett vid informationsplatsen Rosendal.

10 Svar på motion om hearing om Salutorget och godsmagasinet.

11 Riktlinjer och stadgar för priser och stipendier inom kultur- och fritidsnämnden.

12 Utvidgning av verksamhetsområde för VA.

13 Upphävande av taxa för Bredemads industrideponi.

14 Tillfällig utökning av familjerättssekreterare.

15 Reglemente för gemensamma nämnden.

16 Revidering av arvodesreglementet.

17 Årsredovisning för samförvaltade stiftelser 2013.

18 Val av lekmannarevisor till Märta Ljungbergs donationsfond.

19 Val av ledamöter till Märta Ljungbergs donationsfond.

20 Val till Kommunalförbundet Sydarkivera.

21 Val av lekmannarevisor för Ljungby Holding AB.

22 Val av lekmannarevisor för Ljungby Utveckling AB.

23 Val av lekmannarevisor för Ljungbybostäder AB.

24 Val av lekmannarevisor för Ljungby Energi AB/Ljungby Energinät AB.

25 Val av lekmannarevisor för IHD Industrihotell AB.

26 Valärende - Y Viberg (S).

27 Valärende - T Jeppsson (M).

28 Valärende - W Uvebrandt (C).

29 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefon 0372-78 91 17, som kallar in ersättare. Föreslagna justerare som inte har möjlighet att närvara vid den föreslagna justeringstiden ombeds meddela kommunledningskontoret, så att nya förslag på justerare kan tas fram innan sammanträdet. Ann-Charlotte Wiesel, Ordförande LJUNGBY KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (251 kb)

§168 Information 1. Klimatanpassning av Ljungby stad mot översvämningar, prisat kandidatarbete av Sofie Frankzén.

§170 Inlämnande av motioner och interpellationer

§171 Inlämnande av medborgarförslag

§172 Svar på motion om ekologisk mat

§173 Färdigställ en offentlig toalett vid informationsplatsen Rosendal

§174 Hearing om salutorget och Godsmagasinet Svar på motion

§175 Riktlinjer och stadgar för priser och stipendier inom kultur- och fritidsnämnden

§176 Utvidgning av verksamhetsområden för VA

§177 Upphävande av taxa för Bredemads industrideponi

§178 Tillfällig utökning av familjerättssekreterare inom gemensamma nämnden

§179 Revidering av reglemente för gemensamma nämnden

§180 Revidering av arvodesreglementet

§181 Årsredovisning för samförvaltade stiftelser 2013

§182 Val av lekmannarevisorer till Märta Ljungbergs donationsfond

§183 Val till Märta Ljungbergs donationsfonds direktion

§184 Val till kommunförbundet Sydarkivera

§185 Lekmannarevisor Ljungby Holding AB

§186 Lekmannarevisor för Ljungby Utveckling AB

§187 Lekmannarevisor för Ljungbybostäder AB

§188 Lekmannarevisor för Ljungby Energi AB/Ljungby Energinät AB

§189 Lekmannarevisor för IHD Industrihotell AB

§190 Valärende - Y Wiberg (S)

§191 Valärende - T Jeppsson (M)

§192 Valärende - W Uvebrant (C)