Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-04-27

Sammanträde 2015-04-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Tingssalen Storgatan 26, Ljungby

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Information om medborgardialogen kring kvarteret Aspebacken.

3 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

4 . Inlämnande av medborgarförslag.

5 . Svar på motion om fritt fiske i Lagaån.

6 . Erbjud gratis körkortsutbildning inom den kommunala gymnasieskolan. Svar på motion.

7 . Svar på motion om pågatåg till Ljungby.

8 . Svar på interpellation om Troja-tältet.

9 . Revidering av reglementet för ungdomsrådet.

10 . Årsredovisning för Ljungby kommun 2014.

11 . Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet.

12 . Instruktion till ombud vid 2013-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB.

13 . Redovisning av obesvarade motioner.

14 . Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag.

15 . Meddelanden.

Ordförande, Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (248 kb)

§25 Fastställande av dagordning

§28 Inlämnande av motioner och interpellationer

§29 Inlämnande av medborgarförslag

§30 Svar på motion om fritt fiske i Lagaån

§31 Svar på motion om gratis körkortsutbildning inom den kommunala gymnasieskolan

§32 Svar på motion om Pågatåg till Ljungby

§33 Revidering av reglementet för ungdomsrådet

§34 Årsredovisning för Ljungby kommun

§35 Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet

§36 Instruktion till ombud vid 2015-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB

§37 Redovisning av motioner som inte har besvarats inom ett år - april 2015

§38 Redovisning av medborgarförslag april 2015