Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-08-31

Sammanträde 2015-08-31

Datum
Klockan
16:30
Plats
Tingssalen Storgatan 26, Ljungby

OBS! 16:30

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Information om Svenska Migrationscenters regionkontor i Ljungby.

3 . Information om överförmyndarnämndens verksamhet.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Inlämnande av medborgarförslag.

6 . Svar på interpellation om information till gode män.

7 . Svar på interpellation om information till kontaktfamiljer.

8 . Ansvar för skolskjutshandläggning.

9 . Budget 2016 och plan 2017-2020.

10 . Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 Kommuninvest.

11 . Bokslut för donationsfonder 2014.

12 . Utredning om raster och skolväg som en del av elevernas skoldag.

13 . Policy för jämställdhet.

14 . Svar på motion om information på kommunens hemsida.

15 . Svar på motion om översyn av delegationsreglerna.

16 . Valärende - F Johansson (S).

17 . Meddelanden

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (413 kb)

§62 Information om Svenska Migrationscenters regionkontor i Ljungby

§63 Information om överförmyndarnämndens verksamhet

§64 Inlämnande av motioner och interpellationer

§65 Inlämnande av medborgarförslag

§66 Svar på interpellation om gode män

§67 Svar på interpellation om kontaktfamiljer

§68 Ansvar för skolskjutshandläggning

§69 Budget 2016 och plan 2017-2020

§70 Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 Kommuninvest

§71 Bokslut för donationsfonder 2014

§72 Utredning om raster och skolväg som del av elevernas skoldag

§73 Policy för jämställdhet

§74 Svar på motion om information på kommunens hemsida

§75 Svar på motion om översyn av delegationsreglerna

§76 Valärende - F Johansson (S)