Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-12-14

Sammanträde 2015-12-14

Datum
Klockan
17:30
Plats
Tingssalen Storgatan 26, Ljungby

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Kommunrevisorerna informerar om granskning av hemtjänstverksamheten.

3 . Information av kultur- och fritidsnämnden.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Svar på interpellation angående Ljungby kommuns bilpark.

6 . Svar på interpellation om pengarna för miljöförbättrande åtgärder används där de gör störst nytta.

7 . Inlämnande av medborgarförslag.

8 . Svar på motion om en hundrastgård i stan.

9 . Svar på motion om lobbyism.

10 . Svar på motion om att samordna undervisning för barn med annat modersmål än svenska.

11 . Revidering av överförmyndarens reglemente.

12 . Webb-TV-sändningar av kommunfullmäktige.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (308 kb)

§136 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§137 Kommunrevisorerna informerar om granskning av hemtjänstverksamheten

§138 Information av kultur- och fritidsnämnden

§139 Inlämnande av motioner och interpellationer

§140 Svar på interpellation om Ljungby kommuns bilpark

§141 Svar på interpellation om pengarna för miljöförbättrande åtgärder används på bästa sätt

§142 Inlämnande av medborgarförslag

§143 Svar på motion om hundrastgård i stan

§144 Svar på motion om lobbyism

§145 Svar på motion om att samordna undervisning för barn med annat modersmål än svenska

§146 Revidering av reglementet för överförmyndarnämnden

§147 Webb-TV-sändningar av kommunfullmäktige