Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-06-20

Sammanträde 2016-06-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Tingssalen Storgatan 26, Ljungby

OBS tiden!

1 .Utdelning av 2016-års jämställdhetspris.

2 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

4 . Inlämnande av medborgarförslag.

5 . Överlämning av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst till annan förvaltning.

6 . Begäran från tekniska nämnden om omprioritering av projekt inom gatuavdelningen samt omfördelning av investeringsbudget för verksamhetsåret 201.

7 . Försäljning av IHD Industrihotell AB.

8 . Godkännande av byggnation av fastighet i kvarteret Sländan.

9 . Budget 2017, plan 2018-2021.

10 . Svar på motion om att återuppbygga Kånna skola.

11 . Svar på motion gällande stölder inom äldreomsorgen.

12 . Svar på motion "Renovera Askakens badplats i Lidhult".

13 . Svar på motion om privata bås för omklädning i simhallen.

14 . Svar på motion "Lära för livet".

15 . Svar på motion om mer rörelse i skolan.

16 . Riktlinjer för svar på motioner.

17 . Årsredovisning för VoB Kronoberg 2015.

18 . Årsredovisning för Märta Ljungbergs Donationsfond 2015.

19 . Årsredovisning för Stiftelsen JA Nilssons Donation 2015.

20 . Valärende - L Gashi (S).

21 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (363 kb)

§84 Utdelning av 2016-års jämställdhetspris

§85 Allmänhetens och ledamöternas frågestund

§86 Inlämnande av motioner och interpellationer

§87 Inlämnande av medborgarförslag

§88 Överlämning av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst till annan förvaltning

§89 Begäran från tekniska nämnden om omprioritering av projekt inom gatuavdelningen samt omfördelning av investeringsbudget för verksamhetsåret 2016

§90 Försäljning av IHD Industrihotell AB

§91 Godkännande av byggnation av fastighet i kvarteret Sländan

§92 Budget 2017, plan 2018-2021

§93 Svar på motion om att återuppbygga Kånna skola

§94 Svar på motion gällande stölder inom äldreomsorgen

§95 Svar på motion "Renover Askakens badplats i Lidhult"

§96 Svar på motion om privata bås för omklädning i simhallen

§97 Svar på motion "Lära för livet"

§98 Svar på motion om mer rörelse i skolan

§99 Riktlinjer för svar på motion

§100 Årsredovisning VoB Kronoberg 2015

§101 Årsredovisning Märta Ljungbergs Donationsfond 2015

§102 JA Nilssons donationsfond

§103 Valärende - L Gashi (S)