Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-12-19

Sammanträde 2016-12-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

3 . Inlämnande av medborgarförslag.

4 . Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken - täkter.

5 . Ram för nyupplåning 2017 samt omsättning av lån.

6 . Svar på motion om att starta utbildning för nyanlända i Ljungby.

7 . Angående trafiksituationen i Ljungby centrum. Svar på motion.

8 . Svar på motion om minnesplats för Dick Meijer i Ljungby Arena.

9 . Svar på motion om att utreda fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern.

10 . Revidering av beslut om sanktionsavgift vid olovligt nyttjande av offentlig plats i Ljungby kommun.

11 . Policy för bredband.

12 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (302 kb)

§172 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§173 Inlämnande av medborgarförslag

§174 Inlämnande av motioner och interpellationer

§175 Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken - täkter

§176 Ram för nyupplåning samt omsättning av lån

§177 Svar på motion om att starta utbildning för nyanlända i Ljungby

§178 Svar på motion angående trafiksituationen i Ljungby centrum

§179 Svar på motion om minnesplats för Dick Meijer i Ljungby Arena

§180 Svar på motion om att utreda fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern

§181 Revidering av beslut om sanktionsavgift vid olovligt nyttjande av offentllig plats i Ljungby kommun

§182 Policy för bredband