Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-02-27

Sammanträde 2017-02-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Information om den kommunala verksamheten Återbruk.

2 . Information: Ljungby kommun - Vart är vi på väg?

3 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Inlämnande av medborgarförslag.

6 . Svar på interpellation om situationen på HVB-hem.

7 . Svar på motion om trygga cykelvägar.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (338 kb)

§14 Information om den kommunala verksamheten Återbruk

§15 Information - Ljungby kommun ­ vart är vi på väg?

§16 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§17 Inlämnande av motioner och interpellationer.

§18 Inlämnande av medborgarförslag

§19 Svar på interpelltion om situationen på HVB-hem

§20 Svar på motion om trygga cykelvägar