Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-09-25

Sammanträde 2017-09-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Ljungby Arena

OBS! Ändrad tid!

1 . Information om utredning av VA-lösning längs Bolmens östra strand. (överföringsledningen)

2 . Redovisning av omvärldsanalys gällande översiktsplanen.

3 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Svar på motion om vattenprover i Ryssby simhall.

6 . Svar på motion om ett lokalt ishockeygymnasium.

7 . Svar på motion om idrottsutbildning för flickor med inriktning ishockey.

8 . Godkännande av delårsbokslut och budgetuppföljning juni 2017.

9 . Prövning av ansökan utifrån lagen gällande mobilitetsstöd.

10 . Fastställande av taxa för tillsyn enligt lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

11 . Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

12 . Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2018.

13 . Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2018.

14 . Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige.

15 . Förslag till fastställande av nytt reglemente för valnämnden.

16 . Valdistriktsindelning inför 2018 års val.

17 . Val av ny nämndeman.

18 . Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (344 kb)

§89 Information om utredning av VA-lösning längs Bolmens östra strand (överföringsledningen)

§90 Redovisning av omvärldsanalys gällande översiktsplanen

§91 Allmänhetens frågestund och och ledamöternas frågestund

§92 Inlämnande av motioner och interpellationer

§93 Svar på motion om vattenprover i Ryssby simhall

§94 Svar på motion om lokalt ishockeygymnasium

§95 Svar på motion om idrottsutildning för flickor med inriktning ishockey

§96 Godkännande av delårsbokslut och budgetuppföljning juni 2017

§97 Prövning av ansökan utifrån lagen om mobilitetsstöd

§98 Fastställande av taxa för tillsyn enligt lag (2017:425) om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

§99 Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

§100 Plats för kommunsfullmäktiges sammanträden 2018

§101 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2018

§102 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018

§103 Fastställande av nytt reglemente för valnämnden

§104 Valdistriktsindelning inför 2018 års val

§105 Val av ny nämndeman (KD)

§106 Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KD)