Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-01-29

Sammanträde 2018-01-29

Datum
Klockan
17:30
Plats
OBS!! Tingssalen Storgatan

2 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

4 . Inlämnande av medborgarförslag.

5 . Svar på motion om att ge de moderna språken ett lyft.

6 . Svar på motion om införande av hälsobokslut o personalekonomiska redovisningen i kommunens bokslut.

7 . Svar på motion om tillgång till beslutspärmarna.

8 . Svar på motion om hospice.

9 . Svar på motion om utbetalning av ekonomiskt bistånd.

10 . Svar på motion om ensamkommande ungdomar.

11 . Svar på motion om införande av neutral klädsel i kommunal verksamhet.

12 . Ram för nyupplåning 2018 samt omsättning av lån.

13 . Förstärkning av barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget.

14 . Permanenta lärarlyftet.

15 . Verksamhetsområde Bäck.

16 . Nytt åtagande i Borgmästaravtalet.

17 . Policy för resor och möten.

18 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (332 kb)

§2 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§3 Inlämnande av motioner och interpellationer

§4 Inlämnande av medborgarförslag

§5 Svar på motion om att ge de moderna språken ett lyft

§6 Svar på motion om införande av hälsobokslut i personalekonomiska redovisningen i kommunens bokslut

§7 Svar på motion om tillgång till beslutspärmarna

§8 Svar på motion om hospice

§9 Svar på motion om utbetalning av ekonomiskt bistånd

§10 Svar på motion om ensamkommande ungdomar

§11 Svar på motion om införande av neutral klädsel i kommunal verksamhet

§12 Ram för nyupplåning 2018 samt omsättning av lån

§13 Förstärkning av barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget

§14 Permanenta lärarlönelyftet

§15 Verksamhetsområde Bäck

§16 Nytt åtagande i Borgmästaravtalet

§17 Policy för resor och möten