Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-02-26

Sammanträde 2018-02-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 Inlämnande av motioner och interpellationer.

3 Inlämnande av medborgarförslag.

5 Svar på interpellation om avloppsreningsanläggningen i Bollstad.

6 Revidering av kommunvisionen.

7 Verksamhetsplan för lokalförsörjning.

8 Tilläggsanslag investeringar från 2017 till 201.

9 Revidering av policy för hållbar utveckling.

10 Valärenden M Åberg Johansson (S).

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (354 kb)

§19 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§20 Inlämnande av motioner och interpellationer

§21 Inlämnande av medborgarförslag

§23 Svar på interpellation om avloppsreningsanläggningen i Bollstad

§24 Revidering av kommunvisionen

§25 Verksamhetsplan för lokalförsörjning

§26 Tilläggsanslag investeringar från 2017 till 2018

§27 Revidering av policy för hållbar utveckling

§28 Valärende M Åberg-Johansson (S)