Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-05-28

Sammanträde 2018-05-28

Datum
Klockan
17:00
Plats
Ljungby Arena

Klockan 17:00 Information om krisberedskapsveckan av Carina Karlund, säkerhetssamordnare i Läs mer... Ljungby kommun.
Klockan 17:20 Information om vattentjänstlagen och kommunens ansvar av Rita Lord, jurist.

Sammanträdet inleds klockan 19:00.

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

3 . Inlämnande av medborgarförslag.

4 . Svar på interpellation om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i förskola och skola.

5 . Svar på motion om hållbar placeringspolicy.

6 . Svar på motion om ändring av beviljade medel undersköterskeutbildning.

7 . Tilläggsanslag för inköp av golv till Ljungby Arena.

8 . Aktualisering av utvecklingsprogrammet för Bolmens östra strand.

9 . Årsredovisning för Märta Ljungbergs Donationsfond 2017.

10 . Valärende - tekniska nämnden (KD).

11 . Meddelanden.

Ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (330 kb)

§52 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§53 Inlämnande av motioner och interpellationer

§54 Inlämnande av medborgarförsalg

§55 Svar på interpellation om sexuella trakasserier m.m.

§56 Svar på motion om hållbar placeringspolicy

§57 Svar på motion om ändring av beviljade medel till undersköterskeutbildning

§58 Tilläggsanslag för inköp av golv till Ljungby Arena

§59 Aktualitetsprövning av utvecklingsprogrammet för Bolmens östra strand

§60 Årsredovisning Märta Ljungberg Donationsfond 2017

§61 Valärende N-E Wetter (KD)