Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-08-27

Sammanträde 2018-08-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

1 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

2 . Inlämnande av medborgarförslag.

3 . Svar på motionen Låt rent vatten bli kommunens signum.

4 . Revidering av förbundsordning för Sydarkivera.

5 . Årsredovisning för Sydarkivera 2017.

6 . Ansvarsfrihet för Sydarkivera 201.

7 . Avgiftsreglemente för kopiering av allmänna handlingar.

8 . Policy för internationellt arbete.

9 . Valärende - socialnämnden (L).

10 . Valärende - kultur- och fritidsnämnden (C).

11 . Redovisning av meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kungörelse
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (315 kb)

§80 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§81 Inlämnade motioner och interpellationer

§82 Inlämnade medborgarförslag

§83 Svar på motionen Låt rent vatten bli kommunens signum

§84 Revidering av förbundsordning för Sydarkivera

§85 Årsredovisning för Sydarkivera 2017

§86 Ansvarsfrihet för Sydarkivera 2017

§87 Revidering av Avgiftsreglemente för kopiering av allmänna handlingar

§88 Policy för internationellt arbete

§89 Valärende ­ Socialnämnden

§90 Valärende ­ Kultur- och fritidsnämnden

§91 Meddelande till kommunfullmäktige