Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-09-24

Sammanträde 2018-09-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

3 . Svar på interpellation om utbildning till undersköterska.

4 . Inlämnande av medborgarförslag.

5 . Svar på motion om butiken "Lite av varje"

6 . Tilläggsanslag för moduler vid skolor och förskolor.

8 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (299 kb)

§92 Fastställande av dagordning

§93 Allmänhetens och ledamöternas frågestund

§94 Inlämnande av motioner och interpellationer

§95 Inlämnande av medborgarförslag

§96 Svar på motion om butiken "Lite av varje"

§97 Tilläggsanslag för moduler vid skolor och förskolor