Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-11-05

Sammanträde 2018-11-05

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

3 . Svar på motion om utbildning i etik och moral inom socialnämnden.

4 . Svar på interpellation om utbildning till undersköterska.

5 . Inlämnande av medborgarförslag.

6 . Tilläggsanslag för förstudie för årskurs 7-9 skola vid Hjortsbergsskolan/Haraberget.

8 . Inrättande av gemensam överförmyndarnämnd

9 . Riktlinjer för alkoholservering.

10 . Redovisning av obesvarade motioner.

11 . Redovisning av medborgarförslag april-september 2018.

12 . Val av presidium i kommunfullmäktige.

14 . Meddelanden.

Vice ålderspresident Kerstin Wiréhn (V) Kallelse
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (336 kb)

§102 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§103 Inlämnande av motioner och interpellationer

§104 Svar på motion om utbildning i etik och moral för chefer inom hemtjänsten

§105 Svar på interpellation om utbildning till undersköterska

§106 Inlämnande av medborgarförslag

§107 Förstudie för nybyggnation av skola vid Hjortsbergskolan/ Haraberget årskurs 7-9

§109 Inrättande av gemensam överförmyndarnämnd

§110 Riktlinjer för alkoholservering

§111 Redovisning av obesvarade motioner

§112 Redovisning av medborgarförslag april-september 2018

§113 Val av presidium i kommunfullmäktige.

§114 Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige