Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-11-26

Sammanträde 2018-11-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

3 . Svar på motion om stöd till Lingbygdens friskola (från V).

4 . Svar på motion om skolskjuts till Lingbygdens friskola (från SD).

5 . Svar på motion om förslag att införa datastödet Timecare inom grundskolan

6 . Svar på interpellation om bokköer och syftet med Dahlinska fonden.

7 . Svar på interpellation om överföringsledning och eventuella servitut Bollstad-Ljungby.

8 . Revidering av justeringsfaktorn i plan- och bygglovstaxan.

9 . Utredning om organisatorisk placering och inriktning för arbetsmarknadsenheten

10 . Antal ordföranden i kommunstyrelsen och nämnderna med 11 ledamöter.

13 . Val av barn- och utbildningsnämnd.

14 . Val av kultur- och fritidsnämnd.

15 . Val av miljö- och byggnämnd.

19 . Val till den gemensamma överförmyndarnämnden.

20 . Val av demokratiberedning.

21 . Val av styrelse för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

22 . Val av styrelse för Ljungbybostäder AB.

23 . Val av styrelse för Ljungby Holding AB.

24 . Val av styrelse för Ljungby Utveckling AB.

27 . Avsägelse av uppdrag som ledamot i valberedningen (MP) och val av ny ledamot.

28 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (329 kb)

§116 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§117 Inlämnande av motioner och interpellationer

§118 Svar på motion om stöd till Lingbygdens friskola (från V)

§119 Svar på motion om stöd till Lingbygdens friskola (från SD)

§120 Svar på motion om att införa datastödet Timecare inom grundskolan

§121 Svar på interpellation om bokköer och syftet med Dahlinska fonden

§122 Svar på interpellation om överföringsledning och eventuella servitut Bollstad-Ljungby

§123 Revidering av justeringsfaktorn i plan- och bygglovstaxan

§124 Utredning om organisatorisk placering och inriktning för arbetsmarknadsenheten

§125 Antal ordföranden i kommunstyrelsen och nämnderna med 11 ledamöter

§126 Val av kommunrevision

§127 Val av kommunstyrelse

§128 Val av barn- och utbildningsnämnd

§129 Val av kultur- och fritidsnämnd

§130 Val av miljö- och byggnämnd

§132 Val av teknisk nämnd

§134 Val till den gemensamma överförmyndarnämnden

§135 Val av demokratiberedning

§136 Val av styrelse för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB

§137 Val av styrelse för Ljungbybostäder AB

§138 Val av styrelse för Ljungby Holding AB

§139 Val av styrelse för Ljungby Utveckling AB

§140 Val till VoB Kronoberg

§141 Val till Sydarkivera

§142 Avsägelse av uppdrag som ledamot i valberedningen (MP) och val av ny ledamot