Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2019-02-25

Sammanträde 2019-02-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Information om föreningen Teater 6.

2 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

4 . Svar på interpellation angående porrfilter på skoldatorer.

5 . Svar på interpellation om kommunens primära dricksvattentäkt.

6 . Svar på interpellation om hur kommunen jobbar för att få ner sjuktalen.

7 . Inlämnande av medborgarförslag.

8 . Tilläggsäskande för inköp av golv till Ljungby Arena.

9 . Tilläggsanslag för investeringar från år 2018 till 201.

10 . Tilläggsanslag till byggnation av förskola på fastigheten Malörten 1 (Klövervägens förskola).

11 . Tilläggsanslag till markarbeten och förberedelser till tillfällig förskoleavdelning på fastigheten Lyktan 1 (Byagårdens förskola).

12 . Ljungbybostäders byggnation av trygghetsboende i kvarteret Uttern.

13 . Val av gode män i lantmäteriförrättningar.

14 . Avsägelse av uppdrag som ersättare i fullmäktige (V).

15 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (288 kb)

§14 Fastställande av dagordning

§16 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§17 Inlämnande av motioner och interpellationer

§18 Inlämnande av medborgarförslag

§19 Svar på interpellation angående porrfilter på skoldatorer

§20 Svar på interpellation om kommunens primära dricksvattentäkt

§22 Tilläggsäskande för inköp av golv till Ljungby Arena

§23 Tilläggsanslag till markarbeten och förberedelser till tillfällig förskoleavdelning på fastigheten Lyktan 1 (Byagårdens förskola)

§25 Val av gode män i lantmäteriförrättningar

§26 Avsägelse av uppdrag som ersättare i fullmäktige (V)

§28 Tilläggsanslag till byggnation av förskola på fastigheten Malörten 1 (Klövervägens förskola)