Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-10-11

Sammanträde 2011-10-11

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Conny Simonsson.

Beslutsärenden

2 Ljungby kommuns lönepolitik. - Anna Hesselstedt, Åsa Lönn

3 Revidering av plan för hållbar utveckling. - Bengt Karlsson

4 Skattesats för 2012. - Magnus Johansson

5 Delårsrapport. - Magnus Johansson

6 Kommunledningskontorets budget 2012. - Magnus Johansson

7 Tekniska kontorets budget 2012. - Katarina Hildebrand, Jan Bernhardsson

8 Policy för upphandling i Ljungby kommun. - CarlFredrik Ledin, Ann-Louise Englund

9 Gruppboende Giraffen 1 - Hyreskontrakt. - Jan Bernhardsson

10 Indexuppräkning av externa lunchpriser. - Annica Thor Lindberg

11 Ramavtal maskin- och transporttjänster. - Per Mårtensson, Ottar Warelius

12 Ramavtal gatsten till ombyggnation av allmän plats i Ljungby centrum. - Per Mårtensson, Ottar Warelius

13 Ramavtal betongplattor till ombyggnation av allmän plats i Ljungby. - Per Mårtensson, Ottar Warelius

14 Gör Föreningsgatan till gågata. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

15 Frågestund för allmänheten på kommunfullmäktige. Svar på motion. - Eva-Marie Norén Holgersson

16 Inför en idrottsutbildning med inriktning mot volleyboll på Sunnerbogymnasiet. Svar på motion. - Ulf Engqvist

17 Gör museum av Tämmesboda. Svar på medborgarförslag. - Karin Hermansson

18 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. - Ewa Sigfridsson

19 Erbjudande om överföring av färdtjänstansvar till kollektivtrafikmyndigheten. - Göran Lundberg

21 Frågeställning i folkomröstningen. - Eva-Marie Norén Holgersson

22 Budget för folkomröstningen. - Eva-Marie Norén Holgersson

23 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2012.

24 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2012.

25 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2012.

26 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2012.

27 Ljungby kommuns styrnings- och ledningssystem. Lean. - Roland Eiman

Uppföljning

28 Skolskjutsar hösten 2011. - Göran Lundberg

29 Nämndernas planer för intern kontroll 2011.

Information

30 Miljö- och byggnämndens verksamhet. - Anna Andersson, miljö- och byggnämndens presidium

31 Utförande av miljöstrategiskt arbete. - Anna Andersson

32 Kommunstyrelsen informerar.

33 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

35 Redovisning av delegationsbeslut.