Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-02-18

Sammanträde 2019-02-18

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning

2 Tilläggsanslag för markarbete för tillfällig förskola på Lyktan 1

3 Tilläggsanslag för nyproduktion av förskola på fastigheten Malörten 1

§41 Tilläggsanslag till markarbeten och förberedelser till tillfällig förskoleavdelning på fastigheten Lyktan 1 (Byagårdens förskola)

§42 Tilläggsanslag till byggnation av förskola på fastigheten Malörten 1 (Klövervägens förskola)