Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-06-22

Sammanträde 2010-06-22

Datum
Klockan
14.30
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Maria Hultman.

Beslutsärenden

2 Tillsättande av kommunchef.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (64 kb)

§128 Tillsättande av kommunchef

Ks2010/0338  023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta Roland Eiman som kommunchef.

Tjänsten är ett förordnande på fem år, med möjlighet till förlängning i två år.

Månadslönen fastställs till 69000 kronor. Övriga anställningsvillkor fastställs i särskilt anställningsavtal.

Ärendet

Förordnandet för den nuvarande kommunchefen går ut under 2010 och tjänsten har därför annonserats ut. Totalt sökte ett 40-tal personer tjänsten som kommunchef.

Sex personer valdes ut till intervjuer som genomfördes av tre grupper; arbetsgivargrupp (politiker),fackliga organisationer och tjänstemän.

Efter intervjuerna beslutade grupperna om vilka sökande som skulle gå vidare till djupintervjuer och tester som utfördes av rekryteringsföretaget Mercuri Urval.

Den 16 juni presenterade Mercuri Urval resultatet av testerna och djupintervjuerna. Mercuri Urval och grupperna enades då om att föreslå Roland Eiman som kommunchef och förhandlingar har därefter genomförts.