Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-03-11

Sammanträde 2014-03-11

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare.

2 Svar på motion angående bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

3 Svar på motion om valsedelställ vid valen 2014.

4 Upprätta en rättvisemärkt butik. Svar på medborgarförslag.

5 Svar på remiss avseende regionalt serviceprogram för Kronobergs län 2014-2018.

6 Revidering av kommunledningsförvaltningens dokumenthanteringsplan.

7 Upphandling av bas-bil till Räddningstjänsten.

8 Bokslut 2013 - resultat och verksamhetsberättelse för tekniska förvaltningen.

10 Tilläggsanslag investeringar.

11 Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2014.

12 Intern kontroll 2013 av lönehantering.

13 Återkoppling av de arbetsmiljösatsningar som genomförts med AFA-pengar.

14 Resultat av utredningar kring friska arbetsplatser och kartläggning av långtidssjukskrivning från studentmedarbetare på Linnéuniversitetet.

15 Information om krisberedskapsarbetet och årlig uppföljning av kommunernas uppgifter enligt lag om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

16 Bildandet av Region Kronoberg.

17 Studentmedarbetares rapport om utveckling av medborgarservice.

18 Kommunstyrelsen informerar.

20 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

21 Redovisning av delegationsbeslut.

22 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2014 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 0 kr Förslag 0 kr Återstår 300 000 kr Medel för EU-projekt 2014 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat (Leader Linné avgift) 430 000 kr Förslag 0 kr Återstår 570 000 kr KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (147 kb)

§2 Svar på motion angående bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

§3 Svar på motion om valsedelställ vid valen 2014.

§4 Upprätta en rättvisemärkt butik. Svar på medborgarförslag.

§5 Svar på remiss avseende regionalt serviceprogram för Kronobergs län 2014-2018.

§6 Revidering av kommunledningsförvaltningens dokumenthanteringsplan.

§7 Upphandling av bas-bil till Räddningstjänsten.

§8 Bokslut 2013 - resultat och verksamhetsberättelse för tekniska förvaltningen.

§9 Resultatbalansering.

§10 Tilläggsanslag investeringar.

§11 Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2014.

§12 Intern kontroll 2013 av lönehantering.

§13 Återkoppling av de arbetsmiljösatsningar som genomförts med AFA-pengar.

§14 Resultat av utredningar kring friska arbetsplatser och kartläggning av långtidssjukskrivning från studentmedarbetare på Linnéuniversitetet.

§15 Information om krisberedskapsarbetet och årlig uppföljning av kommunernas uppgifter enligt lag om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

§16 Bildandet av Region Kronoberg.

§17 Studentmedarbetares rapport om utveckling av medborgarservice.

§18 Kommunstyrelsen informerar.

§20 Regionförbundet Södra Småland.

§21 Redovisning av delegationsbeslut.