Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-05-06

Sammanträde 2014-05-06

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby

Kommunstyrelsen den 6 maj 2014

1 Förslag till justerare.

Beslutsärenden

2 Revidering av policy och verksamhetsplan för fiber för bredband.

3 Utdelning ur Dahlinfonden 2014.

4 Bekosta halkskydd till våra äldre invånare. Svar på motion.

5 Svar på motion om ombyggnad av bowlinghallen.

6 Svar på motion gällande att man vid tillsättning av tjänster inom hemtjänsten begär ett utdrag av belastningsregistret.

7 Verksamhetsplan för hållbar utveckling.

8 E-handel och samlastning av varutransporter i Kronobergs län.

9 Svar på kommunrevisionens granskning av överförmyndarverksamheten i kommunen.

10 Region Kronoberg 2015 - verksamheter som föreslås överföras genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet södra Småland.

11 Resultatbalansering kommunledningsförvaltningen.

12 Årsredovisning för gemensamma nämnden 2013.

Informationsärenden

13 Utbyggnad av fiber för bredband i Ljungby kommun.

14 Införande av beslutsstödssystem.

15 Information om aktuella projekt på plankontoret.

16 Framtidens konsumentrådgivning.

17 Ekonomisk prognos januari-mars 2014.

18 Kommunstyrelsen informerar.

20 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

21 Redovisning av delegationsbeslut.

22 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2014 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 125 000 kr Återstår 175 000 kr Medel för internationella projekt 2014 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat 0 kr Återstår 1 000 000 kr KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (139 kb)

§47 Revidering av policy och verksamhetsplan för fiber och bredband

§48 Utdelning ur Dahlinfonden 2014

§49 Bekosta halkskydd till våra äldre invånare Svar på motion.

§50 Ombyggnad av bowlinghallen Svar på motion.

§51 Begär utdrag ur belastningsregistret vid tillsättning av tjänster inom hemtjänsten Svar på motion.

§52 Verksamhetsplan för hållbar utveckling

§53 E-handel och samlastning av varutransporter i Kronobergs län

§54 Överförmyndarverksamheten i kommunen Yttrande på kommunrevisionens granskning

§55 Region Kronoberg 2015 Beslut om verksamheter som föreslås överföras genom lag, skatteväxling och avtal, samt avveckling av Regionförbundet södra Småland

§56 Resultatbalansering kommunledningsförvaltningen 2014

§57 Årsredovisning för gemensamma nämnden 2013

§59 Redovisning av delegationsbeslut