Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-10-14

Sammanträde 2014-10-14

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Lars-Erik Karlsson

2 Svar på motion: Begränsa totalhöjden för vindkraftverk till 150 meter inom kommunen. - Ulla Gunnarsson

3 Upphäv detaljplan för järnvägsområdet. Svar på motion. - Ulla Gunnarsson

4 Försäljning av tomt, Nålen 6. - Per-Olov Almqvist

5 Detaljbudget för tekniska förvaltningen för 2015, inklusive verksamhetsberättelse. - Katarina Hildebrand

6 Målstyrning, förvaltningsmål. - Katarina Hildebrand

7 Upphandling av mattransporter. - CarlFredrik Ledin

8 Svar på medborgarförslag angående att sätta upp gatulampor på stigen mellan Lingvägen och Viltstigen i Södra Ljunga. - Per Mårtensson

9 Svar på E-förslag gällande belysning på Kånnabron. - Per Mårtensson

10 Svar på medborgarförslag angående bryggan vid Piksborg. - Per Mårtensson

11 Omprioritering av etapperna inom Centrumplanens genomförande. - Per Mårtensson

12 Svar på motion angående vägning av hushållsavfall. - Pia Davidsson, Malin Selander

13 Renhållningsordning omfattande avfallsplan och renhållningsföreskrift. - Pia Davidsson och Malin Selander (bilagor publiceras på extranätet)

14 Förslag till ny städorganisation. - Bengt Gustafsson, Jan Bernhardsson

15 Framtida organisation för Ljungby Gamla Torg samt skötsel av Hamneda Gästgiveri. - Ing-Marie Byström, Karin Hermansson

16 Budget med verksamhetsplan och förvaltningsmål för kommunledningsförvaltningen 2015. - Magnus Johansson

17 Ansökan om kommunal borgen från Angshults Vägsamfällighet. - Magnus Johansson

18 Ansökan om kommunal borgen från Bolmsö bygdegård. - Magnus Johansson

19 Medlemskap i Kommunalförbundet Sydarkivera (gemensam organisation och gemensamt system för e-arkiv). - Ronnie Wallin, Anna-Lena Ljungberg, Elin Jonsson

20 Svar på motion om delade turer. - Mikael Johansson

21 Svar på motion om ökad satsning för personal inom äldreomsorg. - Mikael Johansson

22 Svar på motion: Inför Medborgarcafé innan fullmäktigesammanträdena under supervalåret.

23 Anställning av förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen. - Roland Eiman

24 Antal ledamöter och ersättare i politiska organ från nästa mandatperiod.

25 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015.

26 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2015.

27 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2015.

28 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2015.

29 Redovisning av synpunkter inkomna juli-september 2014. - Eva-Marie

30 Bildandet av Region Kronoberg.

31 Kommunstyrelsen informerar.

33 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

34 Redovisning av delegerade beslut.

35 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2014 Anslag budget 300 000 kr Beslut av Ksau 2014-05-20 § 69 om Trafikantveckan 15,000 Disponerat 259 000 kr Återstår 26 000 kr Medel för internationella projekt 2014 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat 0 kr Återstår 1 000 000 kr KALLELSE 1(3) Kommunstyrelsen

§1 Förslag till justerare: Lars-Erik Karlsson

§2 Svar på motion: Begränsa totalhöjden för vindkraftverk till 150 meter inom kommunen. - Ulla Gunnarsson

§3 Upphäv detaljplan för järnvägsområdet. Svar på motion. - Ulla Gunnarsson

§4 Försäljning av tomt, Nålen 6. - Per-Olov Almqvist

§5 Detaljbudget för tekniska förvaltningen för 2015, inklusive verksamhetsberättelse. - Katarina Hildebrand

§6 Målstyrning, förvaltningsmål. - Katarina Hildebrand

§7 Upphandling av mattransporter. - CarlFredrik Ledin

§8 Svar på medborgarförslag angående att sätta upp gatulampor på stigen mellan Lingvägen och Viltstigen i Södra Ljunga. - Per Mårtensson

§9 Svar på E-förslag gällande belysning på Kånnabron. - Per Mårtensson

§10 Svar på medborgarförslag angående bryggan vid Piksborg. - Per Mårtensson

§11 Omprioritering av etapperna inom Centrumplanens genomförande. - Per Mårtensson

§12 Svar på motion angående vägning av hushållsavfall. - Pia Davidsson, Malin Selander

§13 Renhållningsordning omfattande avfallsplan och renhållningsföreskrift. - Pia Davidsson och Malin Selander (bilagor publiceras på extranätet)

§14 Förslag till ny städorganisation. - Bengt Gustafsson, Jan Bernhardsson

§15 Framtida organisation för Ljungby Gamla Torg samt skötsel av Hamneda Gästgiveri. - Ing-Marie Byström, Karin Hermansson

§16 Budget med verksamhetsplan och förvaltningsmål för kommunledningsförvaltningen 2015. - Magnus Johansson

§17 Ansökan om kommunal borgen från Angshults Vägsamfällighet. - Magnus Johansson

§18 Ansökan om kommunal borgen från Bolmsö bygdegård. - Magnus Johansson

§19 Medlemskap i Kommunalförbundet Sydarkivera (gemensam organisation och gemensamt system för e-arkiv). - Ronnie Wallin, Anna-Lena Ljungberg, Elin Jonsson

§20 Svar på motion om delade turer. - Mikael Johansson

§21 Svar på motion om ökad satsning för personal inom äldreomsorg. - Mikael Johansson

§22 Svar på motion: Inför Medborgarcafé innan fullmäktigesammanträdena under supervalåret.

§23 Anställning av förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen. - Roland Eiman

§24 Antal ledamöter och ersättare i politiska organ från nästa mandatperiod.

§25 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2015.

§26 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2015.

§27 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2015.

§28 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2015.

§29 Redovisning av synpunkter inkomna juli-september 2014. - Eva-Marie

§30 Bildandet av Region Kronoberg.

§31 Kommunstyrelsen informerar.

§33 Regionförbundet Södra Småland.

§34 Redovisning av delegerade beslut.