Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-12-02

Sammanträde 2014-12-02

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Christer Henriksson

2 Riktlinjer och stadgar för priser och stipendier inom kultur- och fritidsnämnden.

3 Verksamhetsplan för sociala investeringar.

4 Årsredovisning för samförvaltade stiftelser 2013.

5 Revidering i Borgmästaravtalet, Verksamhetsplanen för hållbar energi.

6 Svar på motion om ekologisk mat.

7 Medgivande till överlåtelse av markavtal för distribution av kabel-TV i Ljungby kommun.

8 Medgivande till överlåtelse av markavtal i Lidhults samhälle.

9 Medgivande till överlåtelse av markavtal i Lagans samhälle.

11 Utvidgning av verksamhetsområde för VA.

12 Upphävande av taxa för Bredemads industrideponi.

13 Svar på motion angående en offentlig toalett vid informationsplatsen Rosendal.

14 Svar på motion om hearing om Salutorget och godsmagasinet.

15 Revidering av arvodesreglementet.

16 Reglemente för gemensamma nämnden.

17 Tillfällig utökning av familjerättssekreterare inom gemensamma nämnden.

19 Remissvar om innovationsstrategi.

20 Intern kontroll av upphandling.

21 Intern kontroll av färdtjänst.

22 Rapport från Skolinspektionen

25 Kommunstyrelsen informerar.

26 Nytt om näringsliv.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

27 Redovisning av delegationsbeslut.

28 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2014 Anslag budget 300 000 kr Beslut av Ksau 2014-05-20 § 69 om Trafikantveckan 15,000 Disponerat 259 000 kr Återstår 26 000 kr Medel för internationella projekt 2014 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat 0 kr Återstår 1 000 000 kr KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (141 kb)

§186 Riktlinjer och stadgar för priser och stipendier inom kultur- och fritidsnämnden

§187 Verksamhetsplan för sociala investeringar

§188 Årsredovisning för samförvaltade stiftelser 2013

§189 Revidering i verksamhetsplan för hållbar energi

§190 Svar på motion om ekologisk mat

§191 Medgivande till överlåtelse av markavtal för distribution av kabel-TV i Ljungby kommun

§192 Medgivande till överlåtelse av markavtal i Lidhults samhälle

§193 Medgivande till överlåtelse av markavtal i Lagans samhälle

§195 Utvidgning av verksamhetsområden för VA

§196 Upphävande av taxa för Bredemads industrideponi

§197 Färdigställ en offentlig toalett vid informationsplatsen Rosendal

§198 Hearing om salutorget och Godsmagasinet Svar på motion

§199 Revidering av arvodesreglementet

§200 Revidering av reglemente för gemensamma nämnden

§201 Tillfällig utökning av familjerättssekreterare inom gemensamma nämnden

§202 Revidering av sotningsfrister

§203 Remissvar om innovationsstrategi

§204 Uppföljningsärenden

§206 Redovisning av delegationsbeslut