Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-03-17

Sammanträde 2015-03-17

Datum
Klockan
08:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (136 kb)

§40 Framtida ägande av Sunnerbohov

§41 Resultatbalansering från 2014 till 2015

§42 Tilläggsanslag investeringar från 2014 till 2015

§43 Revidering av instruktion för kommunalråd

§44 Revidering av Policy för information och kommunikation

§45 Svar på motion om information på kommunens hemsida

§46 Revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden

§48 Redovisning av delegeringsbeslut