Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-04-14

Sammanträde 2015-04-14

Datum
Klockan
08:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen

1 Fastställande av dagordning.

2 Begäran om budget till LSS-verksamheten.

3 Ändrade förutsättningar för årligt driftbidrag och särskilt bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar för budgetår 2015.

4 Svar på remiss från Vattenmyndigheterna.

5 Granskning av gemensamma nämnden. Beslut om yttrande

6 Svar på motion om fritt fiske i Lagaån.

7 Erbjud gratis körkortsutbildning inom den kommunala gymnasieskolan. Svar på motion.

8 Pågatåg till Ljungby. Svar på motion.

9 Energiplan - beslut om omfattning/godkännande av projektplan.

10 Årsredovisning för Ljungby kommun 2014.

11 Resultatbalansering kommunledningsförvaltningen

12 Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2015.

13 Revidering av reglementet för ungdomsrådet.

14 Kompetensförsörjningsstrategi i länet

15 Konsument Södra Småland 2016 / Konsument Kronoberg 2016. Skillnaden på Konsumentverkets Hallå Konsument satsning som startar 31 mars och vår kommunala konsumentrådgivning

20 Nytt från Region Kronoberg.

21 Redovisning av delegationsbeslut.

22 Redovisning av meddelanden

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse/Underrättelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (139 kb)

§50 Fastställande av dagordning

§51 Begäran om budget till LSS - verksamheten

§52 Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss

§53 Granskning av gemensamma nämnden Beslut om yttrande

§54 Svar på motion om fritt fiske i Laganån

§55 Svar på motion om gratis körkortsutbildning inom den kommunala gymnasieskolan

§56 Svar på motion om Pågatåg till Ljungby

§57 Energiplan för Ljungby kommun Beslut om projektplan

§58 Instruktion till ombud vid 2015-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB

§59 Årsredovisning för Ljungby kommun

§60 Resultatbalansering kommunledningsförvaltningen

§61 Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2015

§62 Revidering av reglementet för ungdomsrådet

§63 Informationsärenden

§64 Redovisning av delegeringsbeslut

§65 Redovisning av meddelanden