Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-09-15

Sammanträde 2015-09-15

Datum
Klockan
08:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Förslag på regionalt åtgärdsprogram för Hållbar konsumtion i Kronobergs län, avseende Sveriges miljömålsarbete. Svar på remiss från Länsstyrelsen i Kronoberg (Ks).

3 Yttrande över remiss om översvämningar, från Länsstyrelsen i Jönköping (Ks).

4 Svar på motion om cykelväg mellan Ljungby och Ryssby (Kf).

5 Svar på motion om att Ljungby kommuns högstadieelever bör göra studieresa till förintelseläger (Kf).

6 Ansökan om medel från social investeringsfond till Marching for love (Ks).

7 Svar på medborgarförslag om frågor till kommunen via Smålänningen (Ks).

8 Svar på motion om ett projekt med 6-timmars arbetsdag (Ks).

9 Svar på skrivelse om ersättning för karensdag vid hallonsmittan (Ks).

10 Svar på motion om ersättning för karensdag vid hallonsmittan (Kf).

11 Avveckling och avregistrering av stiftelser (Kf).

12 Delårsbokslut och budgetuppföljning juni 2015.

13 Policy för medborgardialog (Kf).

14 Revidering av regler för partistöd (Kf).

15 Yttrande över revisionens uppföljning av tidigare granskning av gator och ledningar (Ks).

19 Nytt från Region Kronoberg.

20 Redovisning av delegationsbeslut.

21 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2015 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 200 000 kr Förslag (ärenden nr 9 och 10) 90 000 kr Återstår 10 000 kr Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (284 kb)

§121 Fastställande av dagordning

§122 Förslag på regionalt åtgärdsprogram för Hållbar konsumtion i Kronobergs län, avseende Sveriges miljömålsarbete. Svar på remiss från Länsstyrelsen i Kronoberg

§123 Yttrande över remiss om översvämningar, från Länsstyrelsen i Jönköping

§124 Svar på motion om cykelväg mellan Ljungby och Ryssby

§125 Ansökan om medel från social investeringsfond till Marching for love

§126 Svar på medborgarförslag om frågor till kommunen via Smålänningen

§127 Svar på motion om ett projekt med 6-timmars arbetsdag

§128 Ersättning för karensdag vid hallonsmittan Svar på skrivelse samt Svar på motion

§129 Avveckling och avregistrering av stiftelser

§130 Delårsbokslut och budgetuppföljning juni 2015

§131 Antagande av policy för medborgardialog

§132 Revidering av regler för partistöd

§133 Yttrande över revisionens uppföljning av tidigare granskning av gator och ledningar

§135 Informationsärenden

§136 Redovisning av delegationsbeslut

§137 Redovisning av meddelanden