Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-03-08

Sammanträde 2016-03-08

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Svar på motion om färgsättning av byggnader

3 Svar på motion om köttfri måndag.

4 Svar på motion om utredning av kommunägd vindkraftspark (Kf).

5 Svar på motion om underlag vid anställningar inom äldreomsorgen (Kf).

6 Svar på motion om att avgiften till hyresgästföreningen bör vara en del av försörjningsstödet

7 Svar på motion om att införa ett fadderskapsprogram för flyktingar

8 Höjning av högkostnadsskydd

9 Information om asylboendet i Annerstad.

10 Resultatbalansering och tilläggsanslag investeringar (Ks).

11 Ansökan om medel från social investeringsfond (Ks).

12 Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2016 (Ks).

13 Förstudie för nytt gruppboende på tomten Pumpan 2 (Ks).

14 Redovisning av nämndernas internkontroller 2015.

15 Ansökan om borgen för lån från Ljungby IF (Kf).

16 Ansökan om integrerat Life-projekt för klimatanpassning i Kronobergs län (Ks).

17 Ansvarig utgivare för webb-tv-sändningar (Kf).

18 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning (Kf).

19 Ändring av regler för Ljungby Ungdomsråd (Kf).

20 Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma 2016 (Ks).

21 Kommunstyrelsen informerar.

22 Redovisning av delegationsbeslut.

23 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2016 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 2015-10-13 § 138 200 000 kr Förslag kr Återstår 100 000 kr Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (284 kb)

§42 Fastställande av dagordning

§43 Svar på motion om färgsättning av byggnader i kommunen

§44 Svar på motion om köttfri måndag

§45 Svar på motion om utredning av kommunägd vindkraftspark

§46 Svar på motion om underlag vid anställningar inom äldreomsorgen

§47 Svar på motion om att avgiften till hyresgästföreningen bör vara en del av försörjningsstödet

§48 Svar på motion om att införa ett fadderskapsprogram för flyktingar

§49 Höjning av högkostnadsskydd

§50 Resultatbalansering och tilläggsanslag investeringar

§51 Ansökan om medel från social investeringsfond

§52 Risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2016

§53 Förstudie för nytt gruppboende på tomten Pumpan 2

§54 Ansökan om borgen för lån från Ljungby IF

§55 Ansökan om integrerat Life-projekt för klimatanpassning i Kronobergs län

§56 Ansvarig utgivare för webb TV-sändningar

§57 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

§58 Ändring av regler för Ljungby Ungdomsråd

§59 Utbetalning av lokalt partistöd 2016

§60 Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma 2016

§61 Redovisning av delegationsbeslut

§62 Redovisning av meddelanden