Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-05-10

Sammanträde 2016-05-10

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 CIL - Centrum för Informationslogistik (informationsärende).

3 Våldsbejakande extremism (informationsärende).

4 Redovisning av uppdraget att införa Återbruket på Bredemad som en arbetsmarknadsåtgärd (informationsärende).

5 Svar på motion om att återuppbygga Kånna skola (Kf).

6 Ansökan om medfinansiering till internationellt projekt Unga volontärer (Ks).

7 Kvartalsredovisning Ljungby kommun (Ks).

8 Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen (Ks).

9 Yttrande över Gislaveds kommuns samrådsförslag på översiktsplan (Ks).

10 Överlämning av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst till annan förvaltning (Kf).

11 Riktlinjer för svar på motioner (Kf).

12 Kommunstyrelsen informerar.

13 Redovisning av delegationsbeslut.

14 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(1) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (275 kb)

§85 Svar på motion om att återuppbygga Kånna skola

§86 Ansökan om medel till internationellt projekt Unga volontärer

§87 Kvartalsredovisning Ljungby kommun

§88 Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen

§89 Yttrande över Gislaved kommuns samrådsförslag på översiktsplan

§90 Överlämnande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst till annan förvaltning

§91 Riktlinjer för svar på motioner

§92 Informationsärenden

§93 Redovisning av delegationsbeslut

§94 Redovisning av meddelanden