Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-09-13

Sammanträde 2016-09-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning.

2 Besök av delegation från Lichinga, Mocambique - förstudie inför ansökan om projekt för hållbar utveckling

3 Ljungby kommuns övergripande integrationsmål (Ks).

4 Welcome Centre Älmhult & Co. (informationsärende)

5 Yttrande om ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftspark i Simmarp. (Ks).

6 Svar på remiss om livsmedelsstrategi (informationsärende)

7 Svar på motion om kommunal vindkraftpark (Kf).

8 Utökad kommunal borgen för Friskis & Svettis avseende ombyggnation av fastigheten Lamellen 15 (Truckhallen) (Kf).

9 Delårsbokslut och budgetuppföljning juni (Kf).

10 Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen (Kf).

11 Inrättande av naturreservat i Kronoskogen (Kf).

12 Policy för klimatanpassning (Kf).

13 Svar på medborgarförslag utökade bussturer Södra Ljunga (Ks).

14 Upphandling av företagshälsovård (Ks).

15 Rapportering om plan för att åtgärda det som framkommit i internkontrollen om IT-avdelningens support (informationsärende).

16 Rapportering om det faktiska flyktingmottagandet under 2016 (informationsärende).

17 Anställning av ny kommunchef (Ks).

18 Val av ledamot i CILs styrelse (Ks).

19 Upphörande av personalpolicy vid missbruk av alkohol och andra droger (Kf).

20 Revisionsrapport - Granskning av verkställandet av fullmäktiges beslut (informationsärende).

21 Redovisning av delegationsbeslut.

22 Redovisning av meddelanden.

23 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (369 kb)

§141 Fastställande av dagordning

§142 Ljungby kommuns övergripande integrationsmål

§143 Yttrande om ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftspark i Simmarp

§144 Svar på motion om kommunal vindkraftspark

§145 Utökad kommunal borgen för Friskis & Svettis avseende ombyggnation av fastigheten Lamellen 15 (Truckhallen)

§146 Delårsbokslut och budgetuppföljning juni

§147 Inrättande av naturreservat i Kronoskogen

§148 Policy för klimatanpassning

§149 Svar på medborgarförslag utökade bussturer Södra Ljunga

§150 Upphandling av företagshälsovård

§151 Anställning av ny kommunchef

§152 Val av ledamot i CILs styrelse

§153 Personalpolicy vid missbruk av alkohol och andra droger

§154 Informationsärenden

§155 Redovisning av delegationsbeslut

§156 Redovisning av meddelanden